Yes I Did

Joost Banckertsplaats 220
3012HK ROTTERDAM

inwhiteshop.nl
INFO@INWHITESHOP.NL
KVK 68815697

1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

A. Cookies

i. In White shop gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
door de browser van uw computer, tablet ofsmartphone.

ii. In White shop gebruikt verschillende soorten cookies op haar website:

a. Functionele cookies zijn cookies met een puurtechnische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website
en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

b. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners
zoals Google Analytics.

c. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de
cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij
eveneens is betrokken. Als u verdersurft, kunnen gepersonaliseerde advertenties
worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor
een zeerspecifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel
kan zo gedetailleerd zijn dat ersprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt

i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf
ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn percategorie te weigeren. Plaatsing van
cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats
na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment
wijzigen via onze website.

2. COOKIEOVERZICHT

A. Cookienaam,cookie type,cookie doeleinde en de bewaartermijn

i. De website van Wedding World maakt gebruik van verschillende soorten cookies
welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.

ii. In totaal zijn er op inwhiteshop.nl 14 verschillende cookies aanwezig. De volgende
cookies kunnen bij een bezoek aan de website van In White shop op de harde schijf
van de bezoeker worden geplaatst:

B. Cookietabel

3. GOOGLE ANALYTICS

A. Google

i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende
bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken
deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover
maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voorzover derden de informatie namens Google verwerken.
Wedding World heeft hier geen invloed op.

B. Privacy-instellingen

i. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type
cookie.

ii. In White shop heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.

iii. De informatie die Google verzamelt, wordtzo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw
IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.

iv. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met
overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick)

4. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN

A. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing

i. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.
Het is voor In White shop niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een
betrouwbare en veilige wijze omgaan met jouw persoonsgegevens. Wel spant
Wedding World zich in om een zelfde niveau van beveiliging van jouw gegevens te
waarborgen.

ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites
gebruik te maken.

iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal je opnieuw worden
gevraagd om jouw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige
versie van deze cookieverklaring is 20180613.

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Uw rechten

i. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of
verwijdering.

ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Wedding World
hebben, stuur dan een verzoek naar info@inwhiteshop.nl.

iii. In White shop wil erzeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan.
Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van
uw privacy verzoekt In White shop u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken.

iv. In White shop zal zo snel mogelijk, maarin ieder geval binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.

6. KLACHTRECHT

A. Interne behandeling

i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt In White shop u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@inwhiteshop.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

i. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over
uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens

[time] minutes ago, from [location]
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!
This email has been registered
ico-collapse
0
Recently Viewed
ic-cross-line-top
Top
ic-expand
ic-cross-line-top