Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING

WEDDING WORLD
KORTE HOOGSTRAAT 4
3011 GL ROTTERDAM

WEDDINGWORLD.NL
INFO@WEDDINGWORLD.NL
KVK 65869540

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Privacy?

i. Wedding World neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u
doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.

ii. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een
zorgvuldige manierte verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht
van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens
omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Wedding World in
deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

i. Naam
ii. Adresgegevens
iii. E-mail
iv. Telefoon
v. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
vi. Locatiegegevens
vii. Gegevens over uw activiteiten op onze website
viii. IP-adres
ix. Internetbrowser en apparaat type

3. BIJZONDER EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Minderjarigen

i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jongerzijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming
van ouders of voogd. Wedding World kan niet controleren of een bezoeker ouder dan
16 jaaris, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van
hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op als wij ietsfout hebben gedaan.

i. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@weddingworld.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk
verwijderen.

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

A. Wedding World verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. U onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen, wanneer u hierom heeft gevraagd;
iii. U te kunnen beoordelen wanneer u solliciteert op een vacature en u hier vervolgens
overte kunnen informeren;
iv. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en
tot slot;
v. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en
deze af te stemmen op uw voorkeuren.

B. Hoelang we gegevens bewaren
i. Wedding World zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u
informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op
via: info@weddingworld.nl

5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN
i. Er zijn geen verwerkingen door derden buiten de website om.

6. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

A. Cookies

i. Wedding World maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verderin onze
cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd:
a. Functionele cookies: Ditzijn cookies met een puurtechnische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze
website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken Google Analytics.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door
het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site
waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verdersurft, kunnen gepersonaliseerde
advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag
bijhouden waardoor een zeerspecifiek profiel door deze partijen kan worden
opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat ersprake is van een
persoonsgegeven.

B. Wat als u niet van cookies houdt

i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf
ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn percategorie te weigeren. Plaatsing van
cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats
na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment
wijzigen via onze website.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Uw rechten

i. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen
of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.

ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Wedding World
hebben, stuur dan een verzoek naarinfo@weddingworld.nl

iii. Wedding World wil erzeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan.
Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van
uw privacy verzoekt Wedding World u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken.

iv. Wedding World zal zo snel mogelijk, maarin ieder geval binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.

8. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL -ENCRYPTIE

A. SSL
i. Om u als website bezoekerte beschermen gebruikt Wedding World veilige
coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke
gegevens versleuteld (voor derden nietzichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er
zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze serverzichtbaarzullen zijn.

B. Hoe herkent u de beveiliging?
i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het
invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt ditzelf
controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent,
ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.
Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de
pagina beveiligd is.

9. BEVEILIGING EN VERSIE

A. Wij nemen het echt serieus

i. Wedding World neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
direct contact met ons op via info@weddingworld.nl

B. Versie
i. De huidige versie is 20180613

10. VRAGEN
A. Contactpersoon

Wedding World heeft Stephanie Hopmans aangesteld als verantwoordelijke op het gebied
van de AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u
algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via info@weddingworld.nl